• 1

Algemene Voorwaarden “Praktijk Opaline”

Praktijk Opaline is opgericht door Karin van der Linde, gevestigd te Ede en ingeschreven onder kvk nr. 53968344

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle behandelingen. Als je een afspraak maakt voor een behandeling bij Praktijk Opaline is dat tevens een bevestiging dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Alle behandelingen zijn op afspraak. De behandelingen vinden in principe plaats in mijn praktijk aan huis te Ede, mits er andere afspraken zijn gemaakt.

Privacy
• Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
• Praktijk Opaline geeft geen informatie aan derden zonder jouw toestemming.
• Informatie besproken tijdens de consulten blijft tussen jou en Praktijk Opaline.
• Praktijk Opaline is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 12 jaar geldt, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.
• Bereikbaarheid ouders/verzorgers, deze dienen tijdens het consult telefonisch bereikbaar te zijn.
• Van iedere sessie wordt een kort verslag gemaakt voor gebruik binnen Praktijk Opaline. Alle gesprekken, formulieren worden vastgelegd en minstens 5 jaar bewaard.

Tarieven
* Alle bedragen zijn inclusief b.t.w.
* Betaling van de behandelingen/consulten gebeurt na afloop van het consult bij voorkeur door contante betaling.
* Bij afspraken op locatie zal je rekening moeten houden met bijkomende reiskosten ( € 0,19 per km) en de kosten van de benodigde reistijd.

Annuleren consult
* Je kunt afspraken tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren, daarna is Praktijk Opaline genoodzaakt €25,00 in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.

Verantwoordelijkheid
* Hoewel de tekst van deze website zorgvuldig is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
* Praktijk Opaline is niet verantwoordelijk voor uitspraken of handelingen die gedaan worden door derden, ongeacht of deze plaats vinden binnen Praktijk Opaline.
* Jij bent zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de behandeling. Wat je zelf doet met de gegeven adviezen en behandeling is van groot belang voor het slagen van de therapie.
* Praktijk Opaline is niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke of psychische klachten tijdens of na afloop van een behandeling.
* Praktijk Opaline is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of voor de gevolgen van deelname aan de behandelingen.

Disclaimer
* Behandelingen/consulten vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist. Adviezen gegeven door mij zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.
* Wanneer jij en of je kind onder behandeling is van een arts of medisch specialist dien je deze behandeling altijd voort te zetten.
* Als reactie op de behandeling kunnen genezingsreacties optreden, deze zijn vaak onschuldig, maar als je het niet vertrouwd neem dan altijd contact op met mij.
* Praktijk Opaline kan geen garantie voor verbetering van de algehele gesteldheid geven.
* Praktijk Opaline adviseert je het tijdig raadplegen van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen op basis van versterkte informatie van Praktijk Opaline.
* Wanneer jij en/of je kind medicatie gebruikt voorgeschreven door een arts of specialist, mag je deze medicatie en behandeling alleen in overleg met de arts of specialist wijzigen.
* De cliënt is zich bewust van het feit dat de behandelaar geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen meer bewust te worden van de innerlijke gezondheid en dat dit met de grootste wederzijdse discretie zal plaatsvinden.
* Bij acute medische of psychische klachten adviseer ik je om altijd eerst contact op te nemen met je huisarts, en daarnaast met Praktijk Opaline voor holistisch advies.
* Praktijk Opaline is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan Praktijk Opaline, heen of terugreis inbegrepen.